İznik/Nicaea

Antik çağların ünlü coğrafyacısı Strabon’a göre İznik Büyük iskender’in generallerinden (the diadoch) tek gözlü Antigonius tarafından M.Ö. (316) yılında ızgara  planlı “+” şeklinde kurulmuştur.

Tarihi yapılar

Ayasofya (Orhan camii)

Nilüfer Hatun İmareti (İznik Müzesi)

Mahmut Çelebi Camii

Tarihi Kapılar

İznik Surları

Hacı Hamza (2.Murat Hamamı)

Hacı Özbek Camii (Çarşı Mescidi)

Böcek Ayazması (Vaftizhane)

Hagios Trpyhonos Kilisesi

Süleyman Paşa Medresesi