Müşteri/Rehber Sözleşmesi

…../…../…..

MÜŞTERİ-REHBER HİZMET SÖZLEŞMESİ
(Customer-Tourist Guide Contract)

REHBER/TOURIST GUIDE

Adı, Soyadı (Name, Surname) :
Ruhsatname No (Licence nr) :
Oda Sicil No (Chamber registration nr) :
Çalışma Kartı No. (Employment card no.) :
Mobil Tel No (Mobile phone number) :
E-posta (E-mail) :

Gezinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Date/s) :
Kişi Sayısı (Number of guests) :
Talep Edilen Dil/Diller (Language/s) :
Ücret (Fee) :
Gezi Programı (Programme) :

Konu: Rehber tarafından gezi programına uyulacak ve Müşteri tarafından da işbu sözleşmede belirlenen ücret Rehber’e ödenecektir.

(Subject: The tourist guide will give his/her guiding services as written in the programme, and the customer will pay the written amount of fee to the tourist guide.)

MÜŞTERİ (Customer) Adı Soyadı (Name, Surname)

İmza (Signature)

Contact Info (İletişim Bilgileri)

REHBER (Tourist Guide)Adı Adı Soyadı (Name, Surname)

İmza (Signature)

Contact Info (İletişim Bilgileri)