Türbeler

 1. Emirsultan hazretleri
 2. Tezveren hazretleri
 3. Somuncu baba
 4. Acele bacı
 5. Molla Fenari hazretleri
 6. Çekirge Sultan
 7. Piremir Türbesi
 8. Okçu baba
 9. Ethem dede
 10. Kırklar mezarlığı
 11. Üç Kuzular
 12. Üftade hazretleri