Okul Tur Programı

Turumuz saat 08:00 da Bursa Cumalkızık turu ile başlayacaktır.Çıkış yerinize göre Otobüs çıkış saatini ayarlayınız.

Saat 08:00 Cumalkızık Osmanlı köyü turu ve köy kahvaltısı (İstenirse)

988. Dünya mirası olan 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü ziyaretimizde Köy müzesi ziyareti ve meşhur Cin sokağı ziyaretimiz yapılacaktır.

Osmanlılar’ın Bursa’da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, 180’i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı Dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Cumalıkızık yerleşiminin güneydoğusunda, Uludağ eteklerindeki Ihlamurcu Mevkii‘nde, Bizans Devri‘ne ait bir kilise kalıntısı 1969 yılında tespit edilmiştir. Kilise kalıntısının yüzeyde rastlanan bazı mimari parçaları Bursa Arkeoloji Müzesi‘nde saklanmaktadır. Bursa yakınlarında kurulan Osmanlı Beyliği, kuruluşundan kısa zaman sonra bölgeye hakim olmayı başarmış, 1326 yılında Bursa’yı, 1331 yılında İznik’i fethederek yörede varlığını kesin olarak kabul ettirmiştir. Böylece Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek kentler ve köyler oluşturması sağlanmıştır.

Saat 10:00 Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaret.

Merkezde 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunmakta. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Kafe ve BTM Dükkan`ın yer aldığı merkezde çocuklarımızı bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerik beklemekte.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi İlkeleri;
Bilime Dokunmak
Yaparak & Yaşayarak Öğrenmek
Dokunmamak Yasaktır
Eğlenerek Öğrenmek
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Hedef Kitlesi;
6-14 ve 14-18 yaşları arasındaki öğrenciler başta olmak üzere, 2-92 yaş aralığındaki toplumun tüm kesimi hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.

Saat 12:30 Ögle yemeği (istenirse Bursa meşhur döner )

Saat 13:30 Bursa Yeşil Türbe ve Yeşil Camii ziyaret

Yeşil semtine adını veren külliye, 1419 yılında Sultan Çelebi Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Cami, türbe, medrese, hamam ve imaretten oluşan Yeşil Külliyesi tüm ihtişamıyla, tarihte Fetret Devri’nin sona ererek Osmanlı Devleti’nin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı gibidir. Külliye, Bursa’nın en önemli eserlerinden kabul edilen yapıları bünyesinde barındırmakta olup, gerek mimarisi, gerekse taşıdığı sanatsal değerleri ile bugün de ziyarete gelenleri kendilerine hayran bırakmaktadır.

Yeşil Camii

1414- 1419 yılları arasında inşa edilen Yeşil Cami, Hacı İvaz Paşa’nın en önemli eserlerinden biridir. Ters T plan şemasına sahip caminin üzeri iki kubbe ile örtülmüştür. Cami mihrabı, mahfili dönemin İznik çinileri ile bezeli olup görkemli bir dekorasyona sahiptir.

Caminin mermerden yapılan kuzey cephesinde, dört pencere iki ufak mihrap ve üstte korkuluklu dört niş bulunmaktadır. Bina girişindeki taç kapı, taş oymacılığının özgün bir ürünüdür. Caminin son cemaat yeri, Sultan Çelebi Mehmed’in vefatı nedeniyle tamamlanamamıştır.

Yeşil Türbe

Yeşil Camii’nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 824H. (1421) yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa’dır.

Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karakteristik bir üslubun anlatımıdır. Yapı, sandukaların bulunduğu zemin kat ve kripto vazifesi gören tonozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır. Kubbe her yüzünde sivri kemerli birer küçük pencere bulunan sekiz yüzlü kasnak üzerine oturur. Kubbeye geçiş, prizmatik üçgen dizisinden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kuzey yönündeki girişin sağında ve solunda yer alan mihrapçıkları, ayakkabılıkları, kapı üzerindeki skalaktitleri, kitabesi, dilimli kubbesi, çeşitli renk ve motiflerdeki çiniler ile bezenmiştir. Çiniler kabartma ve sır tekniğinin en güzel örneklerindendir.

Türbenin içinde Çelebi Mehmed’in çiniler ile bezenmiş sandukası yer alır. Sekiz köşeli, yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş üzeri beyaz, mavi, sarı, lacivert çinilerden oluşan yazı bordürü ile süslenmiştir.

Mihrap nişi oldukça yüksek tutulmuştur. Rumi palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazı dizisi ve tepeliği ile Yeşil Camii mihrabına benzemektedir. Türbenin iç yüzeyini yerden 3. 00 m’ye kadar yükselen altı köşe firuze duvar çinileri ve altın yaldızlı rozetler oluşturur. Türbenin çinileri, kitabesinde de belirttiği üzere Mecnun Mehmed tarafından yapılmıştır.

Saat 14.30 Osmangazi,Orhangazi padişahlarımızın türbelerini ve tarihi saat kulesini ziyaret ettikten sonra yürüyerek Bursa surları ve Saltanat kapısını görüyor ve Bursamızın Manevi Merkezi Ulucami ziyaretimiz başlıyor.

Saat 16:00 Bursa Hayvanat Bahçesi Ziyaret

Modern hayvanat bahçelerinin en önemli görevleri arasında yer alan eğitim çalışmaları Bursa Hayvanat Bahçesinde veteriner hekim, biyolog ve ziraat mühendisinden oluşan eğitim kadrosuyla gerçekleştiriliyor. Bursa Hayvanat Bahçesi olarak en önemli misyonlarımızdan biri olan doğa, çevre ve ekosistemin korunmasıdır. Ülkemiz ve dünyanın her bölgesindeki yaban hayvanlarının kendi coğrafyalarında, kendi doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürme hakları olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle ulusal ve uluslar arası hayvan koruma kampanyalarına destek veriyoruz. Hayvanat Bahçemizin “tanı, sev, koru” temasıyla öğrencilerin aktif olarak katıldığı koruma etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Bursa Hayvanat Bahçesine gelen okul grupları ile yapılan eğitim etkinliklerinde öğrencilerin hayvanat bahçesinde “yaparak yaşayarak öğrenme” faaliyeti gerçekleştirmesi sağlanıyor. Öğrencilerin düzeylerine ve Milli Eğitim içeriklerine uygun şekilde çevremizdeki canlıları tanıyalım, canlıların yaşam alanları, canlıların ortak özellikleri, canlıların sınıflandırılması, canlılarda üreme, büyüme, gelişme ve ekoloji konularını öğrencilerin farklı bir ortamda unutamayacakları bir deneyimle öğrenmelerine katkı sağlanmaktadır.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü olarak Bursa’daki tüm öğrencilerin bahçemizdeki eğitimlere katılmasını bekliyoruz.

Saat 18:00 Turumuzun sonu ve geri dönüş için hareket.